Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolu


printo

Ofsetová tiskárna
Holdujeme Dokonalosti

ISO 9001, ISO 14001, ISO12647-2, OHSAS 18001

Všechny naše certifikáty nejsou v žádném případě pouhými kusy papíru. Skrývají se za nimi stovky hodin práce vynaložených na vytvoření a neustálé zdokonalování integrovaného systému kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce. S vědomím toho vám můžeme garantovat, že vaše zakázky budou zpracovány přesně podle vašeho zadání a budou vám dodány v požadované kvalitě a včas. Nejsme zcela bezchybní, ale dokážeme se z chyb poučit a zabránit jejich opakování. Jsme vám vděčni za všechny vaše připomínky a podněty, které nám pomáhají náš systém zdokonalovat a přiblížit vašim potřebám.Přeskočit nahoru - Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu